Kortjärvi Byagårdsförening 

grundades den 5 mars 1973 och inregistrerades den 18 januari 1974. Första ordförande var Göran Forsander, Marita Edsvik viceordförande och Maj-Britt Österbacka kassör. Övriga styrelsemedlemmar var Per Österbacka och suppleanterna Berit och Jarl Byggningsbacka och Sven Nygård.

Kortjärvi är en liten by i Terjärv, Kronoby med ca 130 bofasta  personer. Byn ligger på språkgränsen, kommungränsen och landskapsgränsen.

 

Styrelsens sammansättning 2017

Ordförande

Mårten Forsander

viceordförande

Hans-Göran Bodbacka

sekreterare

Sinikka Edsvik

Tuula Lassas

Tuula Skog

Valter Bodbacka

Alf Söderbacka

John Byggningsbacka

Kassör utanför styrelsen

Kimmo Bodbacka

  

Webbansvarig

Folke o Tobias Österbacka

Obs hemsidan är under arbete

 

OBS Gamla hemsidan hittar

du under adressen 

kortjarvi.byar.fi

       VÄLKOMMEN TILL KORTJÄRVI

           Kortjärvi byagård och bönehus  

Byagården. Utmärkelsen Årets By erhölls 2001 som den första byn i Österbotten                                                                         

 Bönehusdelen                                     Hösten 2017

 Kortjärvi naturstig (se under föreningar)