Hej alla Kortjärvibor

Vår nya hemsida håller på att byggas upp

Kom gärna med ideer och förslag vad sidan bör innehålla

Bidra också gärna med text och bilder på det som är viktigt ur Kortjärvihorisont

TACK