Kortjärvi Byagårdsförening 

grundades den 5 mars 1973 och inregistrerades den 18 januari 1974. Första ordförande var Göran Forsander, Marita Edsvik viceordförande och Maj-Britt Österbacka kassör. Övriga styrelsemedlemmar var Per Österbacka och suppleanterna Berit och Jarl Byggningsbacka och Sven Nygård.

Kortjärvi är en liten by i Terjärv, Kronoby med ca 130 bofasta  personer. Byn ligger på språkgränsen, kommungränsen och landskapsgränsen.

 

Styrelsens sammansättning 2023

Ordförande

Dan Österbacka

Viceordförande

Tuula Lassas

Sekreterare

Tobias Österbacka

Kassör

Kimmo Bodbacka

Medlemmar

Alf Söderbacka

John Byggningsbacka

Suppleanter

Elina Hänninen

Nils Österlund

  

Webbansvarig 
Tobias Österbacka

 

OBS Gamla hemsidan hittar

du under adressen 

kortjarvi.byar.fi

Video från vassklippning i Kortjärvi sjö

Tonttukurssi har hållits i Kortjärvi byagård under oktober månad, sammanlagt 20 lektioner. Kursledare Liisa Niemelä. Deltagarna på bilden fr.v. Sinikka Edsvik, Anna-Liisa Högnabba, Liisa Niemelä (kursledare), Tarja Viitala, Johanna Lindfeldt. Sittande Marja Sandvik och Marjatta Ahlsved. Irmeli Sandström saknas på bild. Se större bild under fältet bilder.

Kortjärvi byagårdsförening ordnar ungdomskvällar vid byagården:          fre: 26.1    fre: 23.2    fre: 22.3   fre: 19.4  fre: 17.5.

Under kvällarna kan man spela bordsspel, playstation, pingis, leka lekar eller hitta på annan valfri aktivitet.

Föreningen bjuder på något att äta och dricka.

Tidpunkten för kvällarna är mellan kl: 19:00 - 21:00.

Varmt välkommen!

 

 

Kortjärvi byagård och bönehus

Byagården. Utmärkelsen Årets By erhölls 2001 som den första byn i Österbotten                                                             

   Bönehuset 

 

 

    Kortjärvi naturstig (se info under föreningar)  

 

 

Söndagen den 16 september fanns 26 bilar parkerade påparkeringsplatsen vid tvåtiden. 

I strålande men kyligt höstväder ordnade Slef:s lokalavdelning en vandringsdag på Kortjärvi naturstig lördagen den 29 september. Andakt hölls av Alf Wallin vid meddasnabba rastplats. Avdelnngens ordförande Mårten Byskata hälsade välkommen och bjöd deltagarna på saft och grillkorv. Ett trettiotal vandrare gav sig tid att pausa och tog del av andakten.

14.10 2018 var en rekorddag om man beaktar antalet vandrare. På eftermiddagen var parkeringsplatsen överfull 91 bilar kl. 14.30.