Kortjärvi Byagårdsförening 

grundades den 5 mars 1973 och inregistrerades den 18 januari 1974. Första ordförande var Göran Forsander, Marita Edsvik viceordförande och Maj-Britt Österbacka kassör. Övriga styrelsemedlemmar var Per Österbacka och suppleanterna Berit och Jarl Byggningsbacka och Sven Nygård.

Kortjärvi är en liten by i Terjärv, Kronoby med ca 130 bofasta  personer. Byn ligger på språkgränsen, kommungränsen och landskapsgränsen.

 

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande

Mikael Ahlsved

viceordförande

 ?

sekreterare

?

Tuula Lassas

Tuula Skog

Valter Bodbacka

Alf Söderbacka

John Byggningsbacka

Kassör utanför styrelsen

Kimmo Bodbacka

  

Webbansvarig

Folke o Tobias Österbacka

 

OBS Gamla hemsidan hittar

du under adressen 

kortjarvi.byar.fi

       VÄLKOMMEN TILL KORTJÄRVI

           Kortjärvi byagård och bönehus  

Byagården. Utmärkelsen Årets By erhölls 2001 som den första byn i Österbotten                                                             

                       Bönehuset                               

              God fortsättning på vårvintern           

Påsklördagen den 31 mars 2018 var en mycket ljus och solig dag, +6 på dagen och -14 på natten. Påskbrasan på kvällen samlade mycket folk, även om värmen från brasan lyste med sin frånvaro. Korven och lotterna hade god åtgång.

Årsmötet hölls i mars 2018. mötet leddes av ordförande Mårten Forsander och sekreterare Sinikka Edsvik. Ny ordförande för 2018 blev Mikael Ahlsved. Kimmo Bodbacka fick förnyat förtroende som kassör.

December 2017

 Kortjärvi naturstig (se under föreningar)