Exotiskt besök på naturstigen i maj 20              

                                          

Almee är namnet på flickan till vänster, till höger har vi flickan Nyemba och pojken på den nedre bilden heter Prince.