Grundfors mjölkvarnsbolags ”elektisitetsverk”

 

Elektrisitetskraften startade år 1921,

3kV's linje drogs via höjd och slätt.

så fick Kortjärvi by elektriskt ljus,

med en 15 Watts lampa i varje hus.

 


Mellan 07.00 och 22.30 denna lyx,

sen blev det mörkt, utan någon ”lux”.

Förutom när en födsel var pågång,

dåtidens, ”elektiska informationsgång”.

 


Lite vatten i kvarnens vattenhjul,

hjälp av John Deere med järnhjul.

Med Pållas Oskars kraftmaskin,

när Kronoby å, tidvis gick i sin.

 


En flytt av dynamomaskin blev av,

mera vattenenergi Sågkanalen gav.

Ibland att vattenlådan putsa ren,

återfå glödlampans vackra sken.

 


Cykellampsbrännare ner i träbit,

pappersisolerad järntråd via nit.

Det första elektriska julgransljuset,

Fixade Gottfrid till, i ”Stokalas” huset.

 


Gödkalven skickad till slakt,

såhär lär min farmor ha sagt:

-Nu ska jag ha en tvättmaskin!

Byns första pulsatormaskin.

 


Transformatorhuset står ännu kvar,

hälsning från ”elektrisitetsverkets” dar.

Snart 100 år sen vi fick Volt i tråden,

nu man mobila elverk har på gården.


Skrivet Kjell Skytte Nov, 2019


”Sandkulla Kvarn och Elektricitetsverk, ägare Bröder Ahlbäck, vilken inrättning omfattar tidsenlig såg-, mjöl- och vetekvarn samt levererar elektricitet för ljus och kraft, omfattande för fjolåret (1939) omkring 1 miljon kilowatt.” (De tog över eldistributionen efter branden 1936 vid Djupsjöbacka såg)