Kiosken


Man startade med en liten byggnad första sommaren, men kom snart underfund med att den var för liten. Följande sommar så byggde man en större byggnad brevid den mindre, med veranda och bänkar. På höstkvällen lystes omgivningen upp av den petromax lampa som fanns inne i kiosken. Sortimentet i kiosken var omfattande, alla slag av limonader, porter, citondrycker, rödlimonad mm. Tuggummin, sötsaker samt speciellt slickepinnar, lär ha varit en efterfrågd vara. Även äppel fanns tillhanda. När kommersen gick på högvarv, klagade nog Kurt över att det blev så korta nätter. Göran och Kurt turades om att betjäna kunderna. Av kundtillströmningen att dömma, så var nog de första åren goda i ekonomiskt hänseende. Enligt overifierbara uppgifter så torde grisarna ha kommit från Storranks bageri. Kyrkbyspojkarna som varit cyklandes till bion i Kaustby tog gärna vägen via kiosken för proviantering inför resten av returresan. En av stamkunderna var Boback Lasse, som tog sig en gris på vägen till Kaustby, och en på vägen tillbaka, hade konstaterat ”-poika, hä i liika bra ti ita et äpel ti nattä, som ti båst tändrä”
Och månne inte följande ”sanning” fortfarande gäller: ”Ha som int tyckär åm röölimonad å griisa, ha låås!”


Morsdagen 2014 nertecknat Kjell