Seklers såg

 

Sorterade, staplar stock                    Snabbtelefonen signalerar:

sågades sedan sekler                       solglimt ska sälja "spont."

Skorstenen sprutade -Stopp!           skugglister, sågatvirke.

Spikar spoilerade sågandet              Släpvagnen staplas....

skadade skär, smiddes                     Sodadrycken släcker

skruva, smörja,-starta!                      solens stekande,

                                                          -"siesta," svensktoppar spelas

 

Sågtimmarna summerades              Sågandet så slutade

snart sågs Sparbanksbilen               Strax, skall "Sågen

små sedlar, somliga större               såga större stockar"

Solglimtens smil strålade                 Solglimten ser sågen

så sant! -såglikviden!                       som stilla står...

Sommarens sågminnen                   Säger sina söner:

skänker sentimentalitet.                  "söis så sååga sååjä"

 

skrivet,

Kjell Skytte