Kortjärvi Bönehus

Kortjärvi bönehus byggdes på talko i början på 1930-talet. Mats Bodbacka valdes till arbetsledare, men för att han skulle få tid med bygget (han hade påbörjat en nyodling vid Ågnabba) ställde byns karlfolk upp på "gräftantalko". Offerviljan var god i byn, ty alla var intresserade av bönehusbygget. Bönehuset invigdes med en invigningsfest den 15 maj 1932. Prosten Isidor Eriksson förrättade invigningen. Verksamheten var mycket livlig den första tiden. Så gott som varje söndagseftermiddag hölls möten. Byn hade då två predikanter Reinhold och Teodor Nygård.

Bönehuset var så gott som fullsatt, för föräldrarna hade sina barn med och barnkullarna var stora. Programmet gjordes omväxlande med uppläsning, strängbands-och körsång. En tid utgavs en handskriven tidning "Turturduvan" som skrevs av Adi Sjöblom som en tid bodde i Kortjärvi. På 40-talet startade juniorverksamheten.

Efter att bönehuset 1987 tillbyggdes med en byagårdsdel har verksamheten skett i gott samarbete med byagårdsföreningen. Mindre samlingar speciellt vintertid hålls i byagården, medan vårvinter- och höstdagarnas seriemöten alltid hållits i bönehuset. Likaså hålls julgudstjänsten och bönehusets dag där. Kök och serveringsutrymmena, samt toaletterna delas med byagårdsföreningen.

   

Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Jes.49:16

Altaret i bönehuset med altarmålningen målad av Göte Edsvik                             .