Styrelsens sammansättning 2017

Ordförande                       Mårten Forsander

Vice ordförande                Hans-Göran Bodbacka

Sekreterare                        Sinikka Edsvik           

                                             Tuula Lassas

                                             Tuula Skog

                                              Valter Bodbacka

                                              John Byggningsbacka 

                                              Alf Söderbacka 

Kassör utanför styrelsen  Kimmo Bodbacka