Styrelsens sammansättning 2019

 

Ordförande          Tuula Lassas

Viceordförande    Mikael Ahlsved

Sekreterare          Mårten Forsander

Medlemmar         Tuula Skog

                               John Byggningsbacka

                               Valter Bodbacka

                               Alf Söderbacka

Suppleant            Tobias Österbacka