Kortjärvi Byagårdsförening höll årsmöte i mars 2018. 

Förhandlingarna leddes av ordförande Mårten Forsander och protokollet skrevs av sekreteraren Sinikka Edsvik

Ett femtontal bysbor hade mött upp.