Kortjärvi Byagårdsförening rf

Kortjärvi Byagårdsförening är en ung förening. Första konstituerande sammanträdet hölls på Kortjärvi småskola den 5 mars 1973. Enligt mötesprotokollet beslöt man bilda en förening vars uppgift var att tillvarata Kortjärvibornas intressen och främja bysbornas ekonomiska, sociala och kulturella intressen.

Till första ordförande valdes Göran Forsander och butiksföreståndaren Bernhard Sjölind valdes till sekreterare och fick i uppdrag att till föreningsregistret inlämna förslag till stadgar för registrering. Föreningen registrerades den 18 januari 1974.

Till den första styrelsen hörde också Marita Edsvik som vice ordförande. Maj-Britt Österbacka kassör och Per Österbacka medlem.Till suppleanter valdes Berit och Jarl Byggningsbacka och Sven Nygård.

Kortjärvi småskola

Föreningen fick använda småskolan som byagård sedan skolan indrogs 1964 och skolhuset överlämnades av kommunen till byn.1974 utfördes en större renovering av huset och 1987 påbörjade vägverket grundförbättring av vägen genom byn och då måste huset rivas. Med vägverkets ersättning om 75.000 mk som grundplåt inleddes byggandet av den nya byagården. Allt arbete utom specialarbeten såsom el, vvs, ventilation och plåtarbeten utfördes av byborna på talko. Huset byggdes i anslutning till bönehuset, där kök och serveringsutrymmet används gemensamt. Arbetet inleddes på vårvintern med stockinsamling, grävning av grunden strax efter midsommar. Byggnaden byggdes med källare där MI verksamheten startade samma höst. Markplanet innehöll samlingssal och sociala utrymmen. En vindsvåning med utrymme för ungdomarnas behov och förrådsutrymme.

Byn indelades i arbetsgrupper med en ansvarig timmerman i varje grupp. Helge Byggningsbacka fungerade som ansvarig arbetsledare. Byborna utförde 15 talkodagar per gård, inalles 566 talkodagar. kostnadsförslaget gick på 370.000 mk och de verkliga kostnaderna blev 210.903 mk. Den 2 maj 1987 invigdes den nya  byagården av kommundirektör Gösta Svenfelt

Verksamheten

1975 byggdes eljusspåret. Gösta Svenfelt klippte bandet och ett fyrtiotal bysbor skidade första varvet i en lång rad. Spåret byggdes på talko och Bernhard Lassas donerade stolparna.

    

1984 bildades en sjökommitté med uppgift att sanera sjön som då var mycket igenvuxen.

i sjökommittén invaldes Tage Lassas som sammankallare och Jan Edsvik och Hans-Erik Dahlbacka som medlemmar. Suppleanter Anita Bodbacka och Olof Skog. Första sommaren ordnades två talkotillfällen då man med en motorbåt och två roddbåtar med 15 man med liar öppnade farleden till meddasnabba. samma år ordnades en penninginsamling som inbringade 25.050 mk och man inköpte en ny båt med motor och vassklippningsaggregat. Följande år inleddes klippningen av vass. Första året kördes 130 timmar av 8 dagsverkare.

    

1988 påbörjades arbetet med kortjärvi i miniatyr med Gösta Nygård som dragare. Projektet var ett treårsprojekt som engagerade många bysbor. Byn rekonstruerades enligt hur byn såg ut på 1930-talet, eller före nyskiftet förändrade både hus och ägoförhållanden

Naturstigen invigdes den 16 september 2000. Också nu klippte kommundirektör Gösta Svenfelt bandet. Stigen har utvecklats till en utomordentligt fin vandringsled på grund av en ofattbart stor talkoinsats av Göte Edsvik. De konstnärligt utförda djuren och fåglarna samt den finurliga texten har uppmuntrat och roat vandrare också långt ifrån.

2001 utsågs Kortjärvi till årets by i Österbotten.

2002 påbörjades arbetet med Kortjärvihistoriken. På hösten utgavs de två första historikhäftena med insamlat material från berättarkvällar med bysborna. 2004 trycktes Boken om Kortjärvi, där också ingick en släktutredning över Kortjärvi med början från 1661.

2003 öppnades hemsidan under adress www.kortjarvi.fi med Gun Kuoppamaa som dataspecialist. Portalen lydde under Österbottens byar. 

2004 på hösten invigdes Terjärv Kanotled.