Kortjärvi årets by 2001

Kortjärvi valdes till årets by i svenska Österbotten 2001 av Svenska Österbottens Byar r.f. och Österbottens Förbund. Byagårdsstyrelsen mottog utmärkelsen, vilken bestod av ett diplom och en vägskylt, den 5 februari 2002 på Kronoby Folkhögskola. Vår by har fått mycket publicitet i tidningar, radio och TV. 

Motiveringen till utmärkelsen:

Med beaktande av byns storlek kan den uppvisa en imponerande och mångsidig verksamhet där man under flera år har vidtagit åtgärder för att utveckla bysamhället. Särskilt noteras det grundliga arbete som gjorts med byaplanen. Den har uppdaterats årligen och har således blivit ett verktyg för byns utveckling.

Ett annat utmärkande drag är den stora mängden av olika samarbetsformer både inom byn, med grannbyar och på andra sidan landskapsgränsen. Intressant är också ett aktivt samarbete över språkgränsen, samt samarbetet med kommunen.