Bönehusets dag firades söndagen den 3 september 2017 för 24:e gången.

Som talare medverkade Kristian Nyman och Samuel Eriksson från Esse. Torolf Nygård var mötesledare.

Samuel predikade och dessutom fungerade han som kantor och bjöd också ett par gånger på solosång. Samuel är fjärde generationens förkunnare med tillnamnet Eriksson.

Kristian Nyman som till professionen är pälsfarmare från Ytteresse höll bibelstudium om "Den Gode Herden."