Styrelsens sammansätning 2017

Ordförande   Torolf Nygård

Sekreterare   Yvonne Skytte

                      Bengt Strengell

                      Thordis Djupsjöbacka

                      Bernhard Söderbacka